TRANSITIVE AND INTRANSITIVE VERBS (GEÇİŞLİ VE GEÇİŞSİZ FİİLLER)

INTRANSITIVE VERBS: (geçişsiz fiiller)

Intranstive yani geçişsiz fiiller nesne almazlar. Yani, fiile sorduğumuz neyi ya da kimi sorularına cevap vermezler. Yani yapılan işten etkilenen bir nesne yoktur. Appear, Arrive, Breathe, Continue, Cry, Die, Happen, Occur, Seem, Smile fiiileri geçişsiz fiillerdir.

Örnek: sleep (uyumak)

She slept for half an hour. (Yarım saat uyudu.)

I slept late on Sunday morning. (Pazar sabahı geç uyudum.)

Örnek: appear (görünmek)

He suddenly appeared in the doorway. (Birden kapının girişinde göründü.)

They may appear to be delicate as well as beautiful, but they are deadly hunters. (Güzel oldukları kadar nazik gibi görünebilirler ama onlar ölümcül avcılardır.)

Örnek: Arrive (varmak, ulaşmak)

We arrived at our school. (Okulumuza vardık.)

As soon as I arrive there, I’ll call you. (Oraya varır varmaz seni arayacağım.)

 

TRANSİTİVE VERBS: (geçişli fiiller)

Fiillerin %95’i transitive yani geçişlidir. Bu gruptaki fiiller tek nesne alırlar. Yani, fiile sorduğumuz neyi ya da kimi sorularına cevap verirler.

Örnek: read (okumak)

Emily read over her notes. (Emily notlarını tekrar okudu.) Bu cümlede neyi sorusuna cevap Emily’nin notlarıdır.

I read about the family’s success in the local paper. (Yerel gazetede ailenin başarısını okudum.) Bu cümlede neyi sorusuna cevap ailenin başarısıdır.

 

 

DITRANSITIVE VERBS:

2 nesne alanlar fiillerdir. Bu gruptaki fiiller çift nesne alırlar. Yani, fiile sorduğumuz neyi / kimi veya neye / kime sorularına aynı anda cevap verirler.

 Örnek: buy (satın almak)

He bought some flowers for his mother. (Annesi için çiçek aldı.) Kime aldı sorusunun cevabı annesidir. Neyi aldı sorusunun cevabı da çiçektir.

He bought me a new book. (Bana yeni kitap aldı.) Kime aldı sorusunun cevabı bana, neyi aldı sorusunun cevabı da kitaptır. Yani cümlede iki tane nesne vardır.

 Örnek: post (mesaj göndermek, mail atmak)

Could you post me the details/post the details to me? (Bana detayları gönderebilir misin?)

I will post to Ali the results next week. (Sonuçları gelecek hafta Ali’ye göndereceğim.)

Örnek: teach (öğretmek)

She teaches me French. (O bana Fransızca öğretiyor.)

Kısaca açıklamak gerekirse geçişli fiillerde nesne, eylemden etkilenir. Bir şeyi satın almak, bir şeyi almak, birine bir şey göndermek gibi.

Bet, get, make, play, sell, teach, bring, give, offer, post, send, tell, build, kick, owe, promise, show, throw,buy, leave, pass, read, sing, wish, cost, lend, pay, refuse,    take, write fiilleri, cümle içinde iki nesne alabilirler.

 

HEM GEÇİŞLİ HEM DE GEÇİŞLİ OLABİLEN BAZI FİİLLER

Bazı fiiller hem geçişli hem geçişsiz olarak kullanılabilir.

Örnek: see (görmek)

Did you see that documentary on Channel 4 last night? (Dün gece Kanal 4’teki belgeseli gördün mü?) Neyi sorusuna cevap belgeseldir.

She will never see again (= she has become blind). (Bir daha asla görmeyecek (= kör oldu). Bu cümlede neyi sorusuna cevap alamayız.

On a clear day, you can see for miles from here. (Berrak bir günde, buradan kilometrelerce uzağı görebilirsiniz.) Neyi sorusuna cevap alamayız. (Nereyi sorusuna cevap alabilir o da dolaylı tümleçtir.)

Örnek: Burn (yanmak, yakmak)

The wood would not burn because it was wet. (Odun nemli olduğu için yanmıyordu.) Neyi kimi sorusuna cevap vermez yani geçişsizdir.

A spark would be enough to burn a forest. (Ormanı yakmak için bir kıvılcım yeterli olur.) Neyi sorusuna cevap ormandır.         

See, burn, ring, break, open, move, fly gibi fiiller hem geçişli hem geçişssiz olabilirler.

Kelime listeleri